Hej Entreprenör

#11 - Elin Andersson - viktigt med fokusbyte

August 30, 2018

Elin Andersson är en ung och driftig Motalatjej som bytte spår och blev företagare. Idag driver hon hotell och stugbyar tillsammans med sin pappa och bror, och här berättar hon om den resan samt om det pågående arbetet med att utöka verksamheten med ytterligare ett hotell.