Hej Entreprenör

#23 - Ung företagsamhet - entreprenörskap i skolan

February 14, 2019

I det här avsnittet pratar vi om vikten av att arbeta med entreprenörskap i skolan. Det handlar bland annat om att använda arbetssätt som stimulerar elevernas kreativitet och nyfikenhet samt förmågan att se möjligheter och omsätta dessa i handling. Vi träffar också gymnasieeleverna Hanna Pahlm och Ida Laitinen som just nu driver egna företag inom konceptet Ung Företagsamhet.