Hej Entreprenör

#37 - Roy Karlsson - ta tillvara möjligheterna

October 10, 2019

Roy Karlsson har mångårig erfarenhet av fastighetsbranschen och är idag bland annat VD för bolaget Luxora Fastigheter AB, som under 2016 köpte upp stora industrilokaler i Motala. Vi pratar om visionen för området, Motalas utvecklingspotential och en del annat.